PROFESJONALNE DORADZTWO I SZKOLENIA

NEWS

TERMINY KURSÓW I SZKOLEŃ

 • Termin do ustalenia - Szkolenia wewnętrzne ADR pracowników i przedsiębiorców
 • Termin do ustalenia - Szkolenia stanowiskowe kierowców/ wyłączenia LQ i 1.1.3.6./
 • czwartek, 21. września 2017 - Kurs ADR podstawowy
 • niedziela, 24. września 2017 - Kurs ADR specjalistyczny cysterny
 • sobota, 30. września 2017 - Kurs ADR podstawowy
 • wtorek, 3. października 2017 - Kurs ADR specjalistyczny cysterny
WIĘCEJ

Kursy ADR dla kierowców.

Cel kursu ADR

Kurs ma na celu przygotowanie kierowców zawodowych do bezpiecznego i profesjonalnego wykonywania przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR) w transporcie krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania dla uczestników kursów ADR

Kurs ADR początkowy – organizowany jest dla kierowców zawodowych, którzy po raz pierwszy ubiegają się o uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca przystępujący do kursu musi spełniać wymagania ustawy prawo o ruch drogowym i transporcie drogowym oraz mieć ukończone 21 lat.

Kurs ADR doskonalący – przeznaczony jest dla kierowców zawodowych chcących przedłużyć posiadane uprawnienia ADR o kolejne 5 lat. Kierowca zawodowy zamierzający ukończyć kurs dokształcający doskonalący musi posiadać aktualne zaświadczenie ADR i może przystąpić do kursu w ostatnim roku ważności zaświadczenia ADR.

Podstawa prawna kursów ADR

 1. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR ),
 2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ( Dz.U. 2012 nr 0 poz.619 ),
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 191).

Rodzaje kursów ADR dla kierowców

 Kurs ADR początkowy:

 • P- Kurs podstawowy ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
 • SC- Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • S1 - Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe   – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • S7- Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7- materiały promieniotwórcze  - w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych

 Kurs ADR doskonalący:

 • Pd- Kurs podstawowy doskonalący ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
 • SCd- Kurs specjalistyczny doskonalący ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
 • S1d- Kurs specjalistyczny doskonalący ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
 • S7d- Kurs specjalistyczny doskonalący ADR w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7- materiały promieniotwórcze- w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Prowadzenie kursu ADR początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym ze szkoleń specjalistycznych, może  odbywać się w formie kursu zintegrowanego.

Kursy ADR kończy się Egzaminem Państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Egzamin ma formę pisemną / test /, odbywa się w siedzibie ośrodka szkoleniowego.

SZKOLENIA  SĄ  PROWADZONE  PRZEZ  DOŚWIADCZONEGO   DORADCĘ  ADR

 

Ważne informacje
WIĘCEJ
Formularz kontaktowy
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkoleń, kursów i doradztwa? To Proste!!
Wypełnij formularz kontaktowy. Zadaj pytanie. Odpowiemy na Państwa pytania!