PROFESJONALNE DORADZTWO I SZKOLENIA

NEWS

TERMINY KURSÓW I SZKOLEŃ

 • Termin do ustalenia - Szkolenia wewnętrzne ADR pracowników i przedsiębiorców
 • Termin do ustalenia - Szkolenia stanowiskowe kierowców/ wyłączenia LQ i 1.1.3.6./
 • czwartek, 21. września 2017 - Kurs ADR podstawowy
 • niedziela, 24. września 2017 - Kurs ADR specjalistyczny cysterny
 • sobota, 30. września 2017 - Kurs ADR podstawowy
 • wtorek, 3. października 2017 - Kurs ADR specjalistyczny cysterny
WIĘCEJ

Co to jest ADR?

ADR - transport drogowy materiałów niebezpiecznych

Transport drogowy towarów niebezpiecznych podlega międzynarodowym przepisom, które obowiązują we wszystkich krajach Europy. Jest to Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez  Polskę w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 48 krajach.

Aktem prawnym wprowadzającym na  terenie Polski postanowienia Umowy ADR jest Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów  niebezpiecznych oraz jej akty wykonawcze.

Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Składa się ona z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym transporcie samochodowym.

Załącznik A:

 Przepisy ogólne oraz przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

Część 1 - Przepisy ogólne

Część 2 – Klasyfikacja

 • 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
 • 2 - Gazy
 • 3 - Materiały ciekłe zapalne
 • 4.1 - Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
 • 4.2 - Materiały samozapalne
 • 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 • 5.1 - Materiały utleniające
 • 5.2 - Nadtlenki organiczne
 • 6.1 - Materiały trujące
 • 6.2 - Materiały zakaźne
 • 7 - Materiały promieniotwórcze
 • 8 - Materiały żrące
 • 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Część 3 - Wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz zwolnienia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych Część 4 - Przepisy dotyczące stosowania opakowań i cystern

Część 5 - Procedury nadawcze.

Część 6 - Wymagania dotyczące konstrukcji i badań opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), dużych opakowań, cystern i kontenerów do przewozu luzem Część 7 - Przepisy dotyczące warunków przewozu, załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem Załącznik B:

Przepisy dotyczące środków transportu i operacji transportowych Część 8 - Wymagania dotyczące załogi pojazdu, wyposażenia, postępowania i dokumentacji Część 9 - Wymagania dotyczące konstrukcji i dopuszczenia pojazdów

Państwa, w których obowiązuje umowa ADR

Do umowy ADR państwa przystępowały na trzy sposoby: przez wspólne podpisanie (pierwsze 9 państw sygnatariuszy), przez akcesję i przez sukcesję.

Według stanu z kwietnia 2014 do umowy ADR przystąpiły następujące kraje:

Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Umowa ADR ma wspólne źródła z umowami dotyczącymi międzynarodowego transportu: drogą morską (IMDG), kolejową (RID) i lotniczą (ICAO).

Ważne informacje
WIĘCEJ
Formularz kontaktowy
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkoleń, kursów i doradztwa? To Proste!!
Wypełnij formularz kontaktowy. Zadaj pytanie. Odpowiemy na Państwa pytania!